Huyện Kiến Xương phát triển mạnh môn bóng chuyền hơi tại các địa phương

Thứ 7, 29.08.2020 | 17:14:53
209 lượt xem

Những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) của huyện Kiến Xương đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên. Đặc biệt là môn bóng chuyền hơi. Hiện 100% các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương đều phát triển môn bóng chuyền hơi.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Kiến Xương đã có bước phát triển mạnh. Trong đó, bóng chuyền hơi là môn thể thao đang được nhân rộng và phát triển khá rộng rãi tại hầu khắp ở 33 xã, thị trấn, cơ quan, trên địa bàn. Trung tâm văn hóa thể thao huyện ngoài việc thực hiện hướng dẫn chuyên môn, còn hỗ trợ bóng, lưới cho 33 xã, thị trấn, tạo điều kiện cho môn bóng chuyền hơi phát triển.  

Đến nay, nhiều xã trở thành điểm sáng trong phong trào tập luyện như: Bình Định, Nam Bình, Hồng Tiến, Hòa Bình, Quang Minh, Vũ Công, Quyết Tiến…. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tích cực hướng dẫn người dân về chuyên môn, phổ biến luật thi đấu, kỹ thuật cơ bản để nâng cao trình độ, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu phong trào, tạo sự hứng khởi trong luyện tập và thi đấu của nhân dân.

Hồng Thắm 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...