Tổng kết các quyết định của của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 5, 14/03/2024 | 19:20:12
1,684 lượt xem

Chiều 14/3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết thực hiện các quyết định của của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết thực hiện các quyết định của của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm về kinh phí, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh đã rà soát, bổ sung thông tin của hơn 8.800 liệt sĩ, tiếp nhận và phân tách danh sách trên 7.400 liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu để bàn giao cho các huyện, thành phố. Các cơ quan chuyên môn tiến hành trích lục, cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu, địa bàn liệt sĩ hy sinh, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, gắn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...