Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ 6, 10/03/2023 | 00:00:00
288 lượt xem

Sáng 10/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định chủ động phòng ngừa, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của động ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu, đề xuất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...