Triển khai kế hoạch phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 3, 07/02/2023 | 00:00:00
326 lượt xem

Chiều 7/2, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh chủ trì hội nghị.Triển khai kế hoạch phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2023

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác vận động quần chúng. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo, về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đấu tranh phòng, chống làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp. Bổ sung các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Chủ động bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...