Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ 5, 23/06/2022 | 00:00:00
1,570 lượt xem

Sáng 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam 

Các đại biểu tham dự tập huấn được tìm hiểu thêm về các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, gồm 6 chương và 36 điều. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng. Mục tiêu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân, rộng khắp. Nhân dân là chủ thể; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; Bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới, quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...