Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3

Thứ 2, 20/06/2022 | 00:00:00
514 lượt xem

Sáng 20-6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương năm 2022.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương năm 2022.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, các học viên còn nghiên cứu, học tập về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nhận thức mới về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia. Đồng thời, tìm hiểu về một số luật, trọng tâm là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên. 

Đối với nội dung thực hành, các học viên được luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 bài 1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 là dịp bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức quốc phòng, an ninh cần thiết để lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...