Kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Thứ 6, 21/01/2022 | 00:00:00
257 lượt xem

Đoàn kiểm tra của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại Thành phố Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

Kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại Thành phố Thái Bình

Năm 2021, Thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 180 thanh niên nhập ngũ cho 10 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và 20 thanh niên cho Bộ Công an. Đến thời điểm này, 191 thanh niên của Thành phố đã nhận lệnh nhập ngũ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Thành phố đã triển khai sớm quy trình tuyển chọn, lựa chọn kỹ từ khâu sơ tuyển, do đó, tỉ lệ thanh niên sức khỏe loại 1 chiếm trên 50% và thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đạt 21,7%, cao nhất tỉnh. Đặc biệt, gần 100% thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Từ nay đến ngày giao quân, Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của thanh niên và quản lý chặt chẽ số di biến động, kịp thời thay thế, bổ sung. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân trang trọng, đúng nghi lễ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid19.

CTV Lan Hương 


  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...