Tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2022

Thứ 4, 19/01/2022 | 00:00:00
255 lượt xem

Từ ngày 19/1 đến ngày 22/1/2022, hơn 200 đồng chí Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng tự vệ và dân quân cơ động trên địa bàn Thành phố tham gia lớp tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2022.

Hơn 200 đồng chí Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng tự vệ và dân quân cơ động trên địa bàn Thành phố tham gia lớp tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2022

Tại lớp tập huấn các học viên được quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; Công tác nắm tình hình quản lý chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, đảm bảo an ninh mạng và công tác phòng chống lộ, lọt thông tin quân sự. Thống nhất vật chất chuẩn bị hậu cần mang theo trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Một số nội dung điều lệnh đội ngũ; tổ chức huấn luyện về thao tác, kỹ thuật, chiến thuật trong sử dụng một số vũ khí, trang bị được trang cấp, sử dụng.

Từ ngày 14/2 đến 25/2/2022, Ban Chỉ huy quân sự Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn đối với cán bộ thôn, tổ, Đội trưởng và Trung đội trưởng, Khẩu đội trưởng dân quân tự vệ binh chủng, mỗi lớp tập huấn trong thời gian 5 ngày.

Tại lớp tập huấn các học viên được quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Thông qua các lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho đội ngũ cán bộ quản lý dân quân tự vệ trước khi bước vào huấn luyện năm 2022.

CTV

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...