Đảng ủy Quân sự huyện Đông Hưng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ 6, 26/11/2021 | 00:00:00
900 lượt xem

Đảng ủy Quân sự huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022.

Đảng ủy Quân sự huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện đã làm tốt chức năng tham mưu giúp huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: thường xuyên chủ động phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn, tham gia lực lượng tiếp nhận, cách ly và phòng chống COVID-19; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tham mưu cho huyện ủy UBND huyện, Đảng bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xin chủ trương và tổ chức thi công xây dựng cầu, thao trường huấn luyện; thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ 12 xã, bảo đảm hậu cần tài chính kỹ thuật đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ. 

Hoạt động công tác Đảng công tác chính trị có nền nếp, hiệu quả, nhất là trong các nhiệm vụ. Nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ nhân viên yên tâm phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 huyện Đông Hưng đã hoàn thành tốt việc giao quân

và công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ chiến đấu

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Đông Hưng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

CTV Đài TTTH Đông Hưng 

  • Từ khóa
Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách
Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách

Chiều 11/1, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...