Siết chặt kiểm dịch tại các chốt liên ngành

Thứ 4, 29.09.2021 | 00:00:00
446 lượt xem

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch liên ngành, Thái Bình quyết tâm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Lực lượng liên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát dịch

Những ngày này, tại tất cả các chốt kiểm soát dịch liên ngành các cán bộ, y bác sĩ vẫn ngày đêm luân phiên kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Tất cả các tổ kiểm dịch liên ngành đều bám sát vào các hướng dẫn liên ngành và các quy định về phòng, chống dịch của tỉnh đã đặt ra. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm soát, hướng dẫn khai báo y tế cho người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại tất cả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tại các chốt cầu Tân Đệ - huyện Vũ Thư, cầu Triều Dương, Thái Hà, La Tiến - huyện Hưng Hà, hàng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại. 

Người ra vào tỉnh phải khai báo y tế và các thủ tục theo quy định

Từng thành viên của các chốt đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của mình, nắm vững các quy định để hướng dẫn người dân ra vào tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đặc biệt là những người về ở những vùng có nguy cơ cao. Sử dụng hiệu quả phần mềm tích hợp dữ liệu dân cư để nâng cao việc kiểm soát di biến động dân cư, phối hợp quản lý tốt giữa chốt kiểm soát với chính quyền cơ sở để chủ động áp dụng các biện pháp y tế phù hợp đảm bảo tốt công tác phòng dịch. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, nhiều vấn đề mới nảy sinh đã được chủ động tháo gỡ kịp thời. Tất cả vì mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của chốt kiểm soát và không để lây dịch trong cộng đồng./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...