Tháng 10 hoàn thành cứng hóa điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình

Thứ 5, 23/09/2021 | 00:00:00
507 lượt xem

Đến tháng 10 này sẽ hoàn thành cứng hóa mặt đê tại một số điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn và phục vụ hữu ích trong phòng chống mưa bão.

Đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình đang được cứng hóa mặt đê

Theo đó, đê tả Trà Lý sẽ gồm các đoạn từ K23+400 đến K25+600 qua xã Đông Thọ và xã Đông Hòa; K26+900 đến K28 qua xã Đông Hòa và phường Hoàng Diệu; K31+500 đến K31+950 qua phương Hoàng Diệu và từ K33+300 đến K34+600 đoạn qua xã Đông Mỹ. Đây đều là những điểm xung yếu cần xử lý cấp bách nhằm tăng cường ổn định, an toàn cho tuyến đê, bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong vùng, kết hợp với giao thông nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Đối với dự án nâng cấp hệ thống đê tả Trà Lý đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Hoài Thu


  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...