Khai mạc lớp " Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 - năm 2021”

Thứ 4, 22.09.2021 | 00:00:00
278 lượt xem

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc lớp "Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021”.

Khai mạc “Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021”

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Thái Bình đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu và nắm vững các nội dung được truyền đạt. Từ đó, làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên cương vị nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...