Đông Hưng bàn giao 2.121 cơ sở cho cấp xã quản lý phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 27.07.2021 | 00:00:00
209 lượt xem

UBND huyện Đông Hưng tổ chức bàn giao giao danh sách cơ sở về Phòng cháy và chữa cháy do UBND xã, thị trấn quản lý.

 Đông Hưng bàn giao danh sách cơ sở về Phòng cháy và chữa cháy do UBND xã, thị trấn quản lý 

Sau khi thông qua quyết định số 697, ngày 13/7/2021 của Giám đốc Công an tỉnh, quy định phân cấp một số vấn đề trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công văn số 587 ngày 14/7/2021 của UBND huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ do UBND xã thị trấn quản lý; Công an huyện hướng dẫn tóm tắt những nội dung cơ bản trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền của UBND  xã, thị trấn. Tại lễ bàn giao, Công an huyện đã ký biên bản bàn giao danh sách 2.121 cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã, thị trấn quản lý cho 38 UBND xã, thị trấn trước sự chứng kiến của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo công an huyện. 

Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục do UBND các xã, thị trấn quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý địa bàn về PCCC và CNCH; gắn trách nhiệm quản lý nhà nước và PCCC và CNCH đối với người đứng đầu cấp xã, thị trấn, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ ngay từ cơ sở. 

CTV Tô Phượng 


  • Từ khóa
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 15/9, đồng chí Hoàng Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình chủ trì kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND Thành phố khóa...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...