Thành phố: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2021

Thứ 4, 14.07.2021 | 00:00:00
299 lượt xem

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thành phố tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh thuộc đối tượng 4 cho 70 cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh năm 2021

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 14 đến 19/7, các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 09 chuyên đề, trọng tâm là tìm hiểu quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế -xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên về quan điểm, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định.

CTV Lan Hương 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...