Công điện khẩn số 06

Thứ 4, 07.07.2021 | 00:00:00
650 lượt xem

Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Khắc Thận vừa ban hành công điện khẩn số 06 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành.

 Mời QV&CB Xem tại đây          

                      

                          


        


                                                                              

                

                


                                

                  

                  


                                                                

                

                                                                               

              

                      

                          


        


                                                                              

                

                


                                

                  

                  


                                                                

                

                                                                               


                                             

                  

                  


                                  

            

                                     

                        

                      

                          


        


                                                                              

                

                


                                

                  

                  


                                                                

                

                                                                                                   

                  

                  


                                  

            

                                     

          


        


                                             

                  

                  


                                  

            

                                     

          


        
        


                                             

                  

                  


                                  

            

                                     

          


        


  • Từ khóa
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 15/9, đồng chí Hoàng Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình chủ trì kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND Thành phố khóa...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...