Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 2

Thứ 7, 12.06.2021 | 00:00:00
339 lượt xem

Chiều ngày 12/6, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra các công tác phòng chống cơn bão số 2 tại trạm bơm Hậu Thượng xã Hồng Bạch, đê sông Trà Lý xã Minh Phú.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra các công tác phòng chống cơn bão số 2 tại trạm bơm Hậu Thượng xã Hồng Bạch

Tại các điểm kiểm tra, sau khi nghe các địa phương báo cáo phương án cụ thể đối phó với cơn bão số 2, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật và tuyên truyền về diễn biến của bão số 2 tới từng người dân, trong công tác triển khai thực hiện tránh chủ quan lơ là, triển khai các biện pháp phòng chống nhà cửa kho tàng trường học, cắt tỉa các cành cây, có phương án di dời các hộ già cả neo đơn đến nơi an toàn; kiểm tra giải tỏa vật cản trên đê phòng mưa lớn gây ngập úng bảo vệ an toàn cho mạ mùa sớm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư phương tiện để kịp thời ứng cứu khi cần thiết.

CTV Đức Chung 


  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...