Huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2021

Thứ 3, 08.06.2021 | 00:00:00
343 lượt xem

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ của lực lượng vũ trang huyện, sáng 8/6, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vũ Thư khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2021.

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2021 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Vũ Thư

Trong thời gian 12 ngày, lực lượng dân quân tự vệ binh chủng của huyện Vũ Thư được phổ biến, cập nhật các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; công tác tuyên truyền của lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện quân sự chung và huấn luyện chuyên ngành binh chủng. Chương trình chia theo các cụm, đảm bảo các xã thị trấn đều tham gia đầy đủ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2021 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư

Thông qua đó góp phần nâng cao trình độ kiến thức quân sự, bản lĩnh chính trị cho dân quân các binh chủng chiến đấu và binh chủng bảo đảm, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời củng cố khả năng quản lý, chỉ huy, điều hành, kỹ thuật, chiến thuật của dân quân binh chủng trong biên chế. 

Hà My

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...