Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Đông Hưng

Thứ 2, 07.06.2021 | 00:00:00
353 lượt xem

Sáng 7/6, Đoàn kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Đông Hưng.

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Đông Hưng

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, huyện Đông Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh tiến hành nâng cấp đê Tả Trà Lý; đồng thời tổ chức nạo vét, kè bờ sông Quán Bùi; nạo vét, cứng hóa sông Sa Lung. Về chất lượng đê, kè cống: toàn tuyến mặt đê của huyện hầu hết đã đủ cao trình thiết kế, ven đê cơ bản được trồng tre chắn sóng. Chất lượng kè, cống còn tốt. Tuy nhiên có gần 4km mặt đê đã xuống cấp nghiêm trọng, bãi lở Hoa Nam đang có diễn biến sạt lở mạnh…

Đoàn kiểm tra của tỉnh lưu ý trong thời gian tới, huyện Đông Hưng cần quán triệt tinh thần không chủ quan, lơ là; nghiêm túc thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiến hành kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực tại cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tập huấn; xây dựng phương án vừa phòng chống thiên tai, vừa phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

CTV Tiến Quang


  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...