Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp

Thứ 7, 03.04.2021 | 00:00:00
187 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 517/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức và địa phương cung cấp thông tin về giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh…

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu có Chủ tịch là Tư lệnh quân khu.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn; giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền…

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dưng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp dưới, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...