Kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện Quỳnh Phụ năm 2021

Thứ 5, 21.01.2021 | 08:29:23
241 lượt xem

Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Đó là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy về kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện Quỳnh Phụ năm 2021.

Năm 2021 huyện Quỳnh Phụ được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu 400 thanh niên, trong đó thực hiện nghĩa vụ Công dân nhân dân 35 thanh niên. Để đảm bảo chỉ tiêu, Huyện Quỳnh Phụ đã làm tốt các khâu, các bước trong quá trình sơ, khám tuyển. Tổng số điều khám 1.440 công dân, lên trạm khám 1.328 công dân đạt 92,2%. Đạt sức khỏe 670 công dân, đủ điều kiện nhập ngũ 658 công dân. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện cũng đã phối hợp hiệp đồng với 9 đầu mối đơn vị nhân quân tổ chức thâm nhập, chốt quân số và tổ chức giao, nhận quân năm 2021.

Qua thâm nhập đã có 380 công dân có tư tưởng tốt sẵn sàng nhập ngũ. Phát biểu chỉ đạo Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện Quỳnh Phụ đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng chí yêu cầu huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi thanh niên phát huy lòng tự tôn, tự hào dân tộc. Bằng mọi biện pháp tìm, gọi số công dân đi làm ăn xa về khám bổ sung. Bên cạnh đó quản lý chặt chẽ và phân loại số công dân đã khám đủ điều kiện sức khỏe, động viên, biểu dương những công dân có tư tưởng tốt sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Qua đó động viên sức trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

                                  CTV Mạnh Tường 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...