Tiền Hải kích hoạt 2 điểm cách ly tập trung

Thứ 3, 04.08.2020 | 18:04:55
1,542 lượt xem

Chủ động mọi phương án phòng chống dịch hiệu quả, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, huyện Tiền Hải đang nỗ lực cao nhất để đối phó với những diễn biến khó lường của đại dịch Covid - 19.

Tiền Hải kích hoạt 2 điểm cách ly tập trung

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về các giải pháp cấp bách đối phó với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, trong 2 ngày qua, huyện Tiền Hải đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cấp bách đầu tiên là việc khởi động lại 2 điểm cách ly tập trung tại C4 Đại đội dân quân gái thuộc khu vực Cửa Lân, xã Nam Cường và Trạm công an Cồn Vành thuộc xã Nam Phú. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất từ hệ thống hàng rào bảo vệ khu cách ly, thành lập các lực lượng trực ban, đội ngũ cán bộ, thiết bị vật tư y tế đến việc trang bị các nhu yếu phẩm như giường, tủ, chăn màn đầy đủ, kịp thời. 

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho điểm cách ly tập trung tại C4 Đại đội dân quân gái thuộc khu vực cửa Lân, xã Nam Cường

Ban chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng phương án ký kết với các đầu mối để sẵn sàng cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho các khu vực cách ly. 

Đến thời điểm này, huyện Tiền Hải đã sẵn sàng các điều kiện đảm bảo phục vụ việc cách ly cho 200 người khi cần thiết. Ngoài ra, địa phương cũng đã nghiên cứu và lựa chọn thêm các địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và các loại vật tư sẵn sàng các phương án cách ly khi cần thiết./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...