Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 31.07.2020 | 21:57:14
135 lượt xem

Sáng 31-7, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh Thái Bình về theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Bình.

Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã nghe và nắm bắt tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc quan trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, dành thời gian trao đổi phân tích đánh giá tình hình, dự báo vấn đề có thể phát sinh thời gian tới hoặc những vụ việc cần có sự tập trung chỉ đạo giải quyết. Trên cơ sở nhận định tình hình, thống nhất phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời gian tới. 


Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2020 tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tỉnh cơ bản được giữ vững, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự nghiêm minh của pháp luật. Hoan nghênh các cơ quan trong khối tư pháp, các cơ quan liên quan đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, kịp thời tham mưu, chủ động phối hợp, qua đó đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 

Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình khẳng định sự cần thiết thống nhất trong nhận thức cũng như trong thông tin cho dư luận và nhân dân, đề cao việc thông tin đầy đủ chính thống kịp thời, thực hiện nghiêm về kỷ luật phát ngôn và đầu mối phát ngôn. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính đề cao sự phối hợp, thống nhất, trao đổi chặt chẽ và trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để xử lý đúng hướng, có kết quả và tiến độ phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ việc hiện nay đang được quan tâm và có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. 

Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc chưa hoàn tất. Tiếp tục quán triệt cán bộ chiến sỹ đảng viên đề cao tinh thần cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, giải quyết hiệu quả tin báo tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân làm tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố đảm bảo khách quan chất lượng nhất. Tòa án nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời các vụ việc. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đề cao vai trò cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, nhất là sự tham của nhân dân trong việc hỗ trợ, ủng hộ các cơ quan tư pháp, tiếp tục giữ vững môi trường an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cao Biền

  • Từ khóa
Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX
Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Sáng ngày 13/8, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025,...