Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 4, 08.07.2020 | 19:38:42
207 lượt xem

Sáng nay (08/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 08/7

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Thái Bình dự kiến tổ chức đại hội đại biểu trong 2 ngày, 21 và 22/7/2020. Đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội. Nhất là dự thảo các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Ngoài ra, Đảng ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ tới theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ.

Các đại biểu đều cho rằng nội dung Dự thảo các Báo cáo có chiều sâu, bố cục hợp lý, đánh giá toàn diện kết quả công tác bảo đảm ANTT xuyên suốt nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phải được xác định rõ nhiệm vụ nòng cốt; Cơ chế phối hợp với các ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các dự án trọng điểm của tỉnh; Điều chỉnh một số nội dung trong các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải làm rõ một số tồn tại hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đảm bảo ANTT trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nội dung các báo cáo về cơ bản đạt yêu cầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Công an tỉnh một số nội dung, nhất là trong báo cáo chính trị. Cụ thể, Công an tỉnh phải nêu bật và đánh giá cụ thể, toàn diện các kết quả đạt được nhiệm kỳ trước. Đó không chỉ là khẳng định về mặt thành tích mà còn là điểm tựa, cơ sở để rút ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đối với các hạn chế, khuyết điểm, tồn tại, Công an tỉnh đã mạnh dạn chỉ ra 8 hạn chế nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên cần phải xem xét, đánh giá toàn diện, nhiều chiều, nhiều khía cạnh để chỉ ra đầy đủ các hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung để xây dựng thành 2 nhiệm vụ tổ chức khác nhau đó là nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ xây dựng lực lượng. Từ đó làm rõ hơn về mặt nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Ở phần nhiệm vụ, giải pháp thì còn nêu khá chung chung mà cần phải cụ thể, rõ nét, mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Thái Bình. Về công tác đánh giá tình hình tuy dài những chưa đầy đủ. Vì vậy, Công an tỉnh phải đánh giá đúng tình hình và đầy đủ thì mới triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Video: 70820_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong các nhiệm vụ mục tiêu thì cần phải bám theo các nhiệm vụ, mục tiêu lớn của lực lượng Công an tỉnh. Nhất là công tác tham mưu và tham gia cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó là trực tiếp triển khai bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn. Cùng với đó, Công an tỉnh phải xây dựng hiệu quả thế trận an ninh ở địa bàn cơ sở, nhất là khi đã triển khai lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Video: 70820_OHAI2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh trên cơ sở các ý kiến đóng góp hôm nay, tiếp thu hoàn thiện nội dung các báo cáo và tiếp tục nghiên cứu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...