Thông cáo báo chí về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu

Thứ 7, 25.04.2020 | 20:07:21
1,199 lượt xem

Ngày 25/4, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình thông cáo báo chí cung cấp thông tin chính thống về kết quả đấu tranh, xử lý từ ban đầu đến nay đối với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Mời QV&CB xem Tại Đây


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...