100% số xã của huyện Đông Hưng có công an chính quy

Thứ 7, 21.03.2020 | 10:17:36
347 lượt xem

Sau 03 đợt điều động lực lượng, đến nay, 100% số xã của huyện Đông Hưng đều có công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Hiện tại, 76 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an huyện Đông Hưng đã được điều động về 37 xã giữ các chức danh Công an xã, trong đó có 37 Trưởng công an, 36 Phó công an xã và 03 Công an viên. Việc đưa công an chính quy về xã bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 

Lực lượng công an chính quy được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao. Hiện lực lượng Công an xã ở huyện Đông Hưng đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, đồng thời triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng bộ xã và Đại hội Đảng các cấp.

Đài TTTH Đông Hưng

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...