Khẩn trương hoàn thiện các công trình phòng chống lụt bão

Thứ 4, 18.03.2020 | 09:19:22
166 lượt xem

Để đảm bảo hoàn thành các công trình đúng tiến độ phục vụ tốt cho công tác phòng chống lụt bão cũng như việc tưới tiêu phục vụ sản xuất. Huyện Thái Thụy đang tập trung chỉ đạo và đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn.

Cùng với việc chỉ đạo các địa phương trong huyện tập trung làm tốt công tác giải tỏa, khơi thông dòng chảy trên tất cả hệ thống sông trục nội đồng, sông dẫn trạm bơm và các kênh mương nội đồng. Huyện Thái Thụy đã kiểm tra và đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kè cống phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2020. Đặc biệt là các hạng mục thi công cứng hóa mặt đê, xây dựng kè đá và các công trình cống dưới đê trên tuyến đê tả sông Trà Lý, đoạn qua các xã Thái Hà, Thái Phúc, Thái Thành và Thái Thọ.

 Đến nay hầu hết các hạng mục thi công cơ bản đảm tiến độ đề ra. Riêng các hạng mục cống 44, cống Xuân Hòa, cống Giáo Lạc đã hoàn thành phần ngập nước. Hiện các đơn vị nhà thầu huy động nhân lực, vật tư và phương tiện để khẩn trương thi công hoàn thiện theo đúng cam kết để sớm đưa các công trình vào phục vụ công tác  phòng chống lụt bão năm 2020./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...