Tiền Hải tập trung cho tuyển quân

Thứ 7, 06/12/2014 | 10:28:24
781 lượt xem

HuyệnTiền Hải hiện có hơn 3.000 thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2015, đầu tháng 12, Tiền Hải đã tập trung cao cho công tác sơ tuyển tại cơ sở.

 Thanh niên trong độ tuổi tuyển quân tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Công tác tuyển quân năm nay ở Tiền Hải gặp nhiều khó khăn do phần lớn thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ trên 70%. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, bước đầu số thanh niên đi làm ăn xa đã kịp thời trở về địa phương để thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện bước sơ tuyển đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình. Địa điểm khám tập trung, có niêm yết danh sách thanh niên trong diện điều khám, phòng khám bố trí liên hoàn, khoa học. Ngay trong ngày đầu sơ tuyển các địa phương: Đông Phong, Tây An, Tây Sơn, Đông Cơ, Phương Công, Tây Ninh có số thanh niên lên khám tuyển đạt tỷ lệ từ 55 - 75% so với chỉ tiêu.

Hiện nay, các xã, thị trấn ở Tiền Hải đang tổ chức ký cam kết với từng gia đình có con em trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật và những chính sách ưu đãi của nhà nước đối với thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ động đủ quân số chuẩn bị tham gia khám tuyển tại huyện trong thời gian sắp tới./.

                                                      CTV Thu Hường

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...