Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ 6, 28/11/2014 | 10:46:37
987 lượt xem

Sáng ngày 28-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

2 năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh- trật tự. Các cấp, ngành, địa phương duy trì hoạt động của: Trên 2.180 mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; trên 2.000 tổ hòa giải ở các xã phường với gần 4.000 tham gia. Việc quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người lầm lỡ, người chấp hành xong hình phạt tù tại cộng đồng được quan tâm.

Hàng năm, đã có từ 70- 85% khu dân cư đăng ký xây dựng "Khu dân cư tiên tiến", 100% xứ, họ đạo, chùa đăng ký xây dựng “ Xứ, họ đạo, chùa cảnh 4 gương mẫu”. Kết quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".  Chủ động kiện toàn, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, chương trình phối hợp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hữu Phước                               

                                                                          

 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...