Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh khảo sát tại Cục thi hành án dân sự

Thứ 6, 21/11/2014 | 11:05:35
634 lượt xem

Sáng ngày 21/11, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh triển khai, thực hiện đat kết quả khá. 100% số bản án, quyết định của Tòa án chuyển giao, các bản án nhận ủy thác, án theo đơn đã được ra quyết định đảm bảo theo đúng quy định của Luật thi hành án dân sự. Việc xác minh, phân loại, tổ chức thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế  như: Sự phối hợp của các lực lượng trong công tác thi hành án hiệu quả chưa cao. Số án khó thi hành hàng năm tăng cao, lượng án chuyển kỳ sau còn lớn, nhiều vụ kéo dài nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cục thi hành án dân sự tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức làm công tác thi hành án. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra của ngành và tự kiểm tra của các đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi hành án. Nâng cao chất lượng phân loại các vụ việc theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo thi hành dứt điểm, có hiệu quả việc có điều kiện thi hành và việc tồn đọng kéo dài, hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu nại, tố cáo.

                                                                    Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...