Huyện Tiền Hải triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2015

Thứ 5, 20/11/2014 | 10:53:56
631 lượt xem

Huyện Tiền Hải triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Năm 2014, do có sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện tới cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể địa phương vào cuộc tích cực, huyện Tiền Hải đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng, đúng Luật, không có trường hợp phải loại trả sau giao quân. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng 31,2% so với năm trước.

Năm 2015, chỉ tiêu tuyển quân của huyện Tiền Hải dự kiến cao hơn năm trước. Tuy nhiên, qua phúc tra nguồn, tỷ lệ thanh niên vắng mặt tại địa phương chiếm trên 76% so với số đủ điều kiện nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tiền Hải giao nhiệm vụ cho các đơn vị địa phương, ngoài việc làm tốt công tác rà soát quản lý nguồn, tạo thuận lợi về thời gian và địa điểm khi công dân tham gia sơ, khám tuyển; đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuyên truyền vận động, tập trung vào những đối tượng đi làm ăn xa và nơi có đồng bào công giáo sinh sống, đảm bảo sau khám tuyển đạt sức khỏe 150% trở lên so với chỉ tiêu giao quân.

CTV Văn Dũng

 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...