Kết quả công tác thanh tra 10 tháng năm 2014

Thứ 6, 24/10/2014 | 11:09:54
689 lượt xem

Sáng ngày 24/10, Thanh tra tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 10 tháng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

 

Hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 10 tháng năm 2014

10 tháng năm 2014, công tác thanh tra tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được tiến hành chủ động, tránh sự trùng lặp, chồng chéo. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, phát hiện các vi phạm, kịp thời kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách. Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt, đảm bảo các quy định về trình tự, thủ tục, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được toàn ngành quan tâm triển khai đồng bộ. Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của ngành được chú trọng.

Những tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Bám sát kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tiến hành Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đốn đốc các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện có hiệu quả các kết luận sau thanh tra. Thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết và xử lý dứt điểm các việc tiêu cực, tham nhũng.

                                                             Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...