Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp 33

Thứ 5, 23/05/2024 | 20:00:00
375 lượt xem

Chiều 23/5, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông tin một số nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Đồng thời, nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, chủ trương, đề án quan trọng. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự thảo các Văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; Quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban chấp hành thống nhất chủ trương đầu tư dự án phát triển khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành các thủ tục theo quy định để thực hiện dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Bán cán sự Đảng UBND tỉnh sớm triển khai các bước để kêu gọi nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm, tiềm lực để sớm triển khai đầu tư, đồng bộ, hoàn thiện dự án, từng bước hình thành không gian phát triển mới cho đô thị Thành phố Thái Bình. Các địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là trong quá trình giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án. Về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình đã phản ánh đúng, đầy đủ, thực chất, thực trạng phát triển độ thị của tỉnh. Đồng chí ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển hạ tầng, các dự án nhà ở và các khu chức năng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Những kết quả đạt được cộng với các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị của BCH Đảng bộ tỉnh thời gian qua qua là cơ sở quan trọng để xây đựng định hướng phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Video: 052324BT_OHAI1.mp4

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghi Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đã chỉ đạo, giao Bán cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trưởng tiếp thu ý kiến để hoàn thiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 trình HĐND tỉnh thông qua, ban hành theo đúng quy định, làm cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ và chiến lược phát triển thời gian tới. Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng kèm theo quyết định số 244 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...