Thông qua kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04 tại huyện Đông Hưng.

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00:00
637 lượt xem

Chiều 6/5, Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Đông Hưng thông qua báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04 tại huyện Đông Hưng.

Theo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát, thời gian qua, Huyện ủy Đông Hưng chủ động tổ chức quán triệt, triển khai học tập, tuyên truyền Kết luận số 76 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác văn hóa. 

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Đông Hưng

Phát biểu tại buôi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị Huyện ủy Đông Hưng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76, Nghị quyết số 04; Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng hơn nữa trong thời gian tới.  


Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...