Nghiên cứu học tập quán triệt bài viết tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 4, 10/04/2024 | 00:00:00
635 lượt xem

Sáng 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối với 274 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 27.000 đại biểu tham dự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương và của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: đây là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là 2 bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa và giá trị vô cùng sâu sắc. Những nội dung của bài viết nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc, cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Video: 41024BT_OTHANH1.mp4

 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian, tham gia nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết được kết cấu thành 3 phần tái hiện và khẳng định những truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến khi Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng giới thiệu nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần song hành, bổ sung, bồi đắp cho nhau, là cuốn "cẩm nang" rất cần thiết giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiếp đó, đồng chí Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghiên cứu bằng văn bản các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và một số văn bản của Trung ương và của tỉnh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...