Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Thứ 5, 07/12/2023 | 00:00:00
814 lượt xem

Ngày 07/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tiếp tục ngày làm việc thứ 3, với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tiếp tục ngày làm việc thứ 3

Mở đầu phiên họp HĐND tỉnh tổ chức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tham dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Theo đó, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm tiến hành theo 7 bước, được quy định tại Nghị quyết số 96 của Quốc hội.Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao. 

Cụ thể, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao. Theo đánh giá của HĐND tỉnh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục có phương hướng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác. HĐND tỉnh đã quyết nghị, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu như sau:

KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


2. Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


3. Ông Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 58 phiếu (chiếm 96,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


4. Bà Đỗ Thị Lý, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 55 phiếu (chiếm 91,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


5. Ông Lê Văn Thế, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 54 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


2. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 57 phiếu (chiếm 95% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


3. Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 40 phiếu (chiếm 66,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 16 phiếu (chiếm 26,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số phiếu thu về)


4. Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 53 phiếu (chiếm 88,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)


5. Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 11 phiếu (chiếm 18,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)


6. Ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 12 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


7. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 43 phiếu (chiếm 71,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 17phiếu (chiếm 28,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về)


8. Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 36 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)


9. Ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 12 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


10. Ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 44 phiếu (chiếm 73,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 13 phiếu (chiếm 21,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 03 phiếu (chiếm 5% tổng số phiếu thu về)


11. Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 27 phiếu (chiếm 45% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 27 phiếu (chiếm 45% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)


12. Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 39 phiếu (chiếm 65% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 21 phiếu (chiếm 35% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


13. Ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 46 phiếu (chiếm 76,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 14 phiếu (chiếm 23,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)


14. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 54 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


15. Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công thương.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 38 phiếu (chiếm 63,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 03 phiếu (chiếm 5% tổng số phiếu thu về)


16. Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 40 phiếu (chiếm 66,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)


17. Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 11 phiếu (chiếm 18,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)


18. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 38 phiếu (chiếm 63,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 20 phiếu (chiếm 33,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)


19. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 33 phiếu (chiếm 55% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 21 phiếu (chiếm 35% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)


20. Ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 56 phiếu (chiếm 93,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)


21. Ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 52 phiếu (chiếm 86,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

: 07 phiếu (chiếm 11,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)Nghị quyết trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...