Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:00:00
802 lượt xem

Sáng 19/9, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 tiếp tục học tập với chuyên đề: “Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự lớp bồi dưỡng.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Truyền đạt chuyên đề, GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Mối quan hệ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị suy cho cùng là thể hiện mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Đổi mới kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị là vấn đề cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng. Trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị nghiêm túc, không cho phép gây mất ổn định chính trị. Không có mẫu hình sẵn cho quá trình đổi mới chính trị nên Đảng vừa phải tìm tòi, vừa sáng tạo, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Mặc dù thận trọng, nhưng không vì thế mà Đảng trì trệ, bảo thủ, chậm trễ trong đổi mới hệ thống chính trị. Tại Đại hội XIII, Đảng tiếp tục coi quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một trong các quan hệ lớn cần giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khẳng định tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự lớp bồi dưỡng.

Việc Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 là sự cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương giải pháp về công tác cán bộ, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, dẫn dắt sự phát triển của mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh./.


 Hữu Phước 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...