Triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 06/09/2023 | 17:32:00
1,085 lượt xem

Hôm nay 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự tại tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dặng Thanh Giang, ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Dự  tại điểm cầu Thái Bình, có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.  

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình theo dõi trực tuyến Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 04 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho việc thi hành luật, nghị quyết. Có giải pháp kiên quyết khắc phục hạn chế, nhất là tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội kể từ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đề nghị Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai luật, Nghị quyết được Quóc hội thông qua tại kỳ họp và pháp lệnh, nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp trước đó, nhằm thống nhất kế hoạch, biện pháp triển khai, cơ chế phối hợp thực hiện, kịp thời đưa luật, pháp lệnh, nghị quyết vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 6, tháng 10 năm 2023, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 09 luật, cho ý kiến đối với 08 dự án luật khác và trong năm 2024, Quốc hội xem xét, thông qua 18 luật, 01 nghị quyết, cho ý kiến về 02 dự án luật khác. Khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức được giao trình dự án, các cơ quan của Quốc hội phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tập trung nguồn lực và đặc biệt phải hết sức quyết liệt trong triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình đề ra; bảo đảm pháp luật được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, có tính khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. 

Duy Huy 


  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...