Thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 6, 18/08/2023 | 06:00:00
1,072 lượt xem

Sáng 17/8, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành liên quan là thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, ủy viên phản biện và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&ĐT.

Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Thái Bình 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Thái Bình xây dựng 3 kịch bản phát triển. Qua phân tích, cân nhắc các yếu tố về kinh tế xã hội, môi trường và điều kiện thực tế, tiềm lực, dư địa phát triển hiện có, Thái Bình lựa chọn kịch bản phát triển của tỉnh trong thời kỳ tới là tăng trưởng cao bứt phá. Cụ thể là phát triển tỉnh theo hướng bền vững với mục tiêu tổng quát là: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người, kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Trong đó, công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đưa Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng. Các khu công nghiệp, đô thị từng bước phát triển theo hướng sinh thái, xanh. Nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả tổng hợp về kinh tế và môi trường. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Văn hóa xã hội được chú trọng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Xây dựng Khu kinh tế thành khu vực động lực phát triển của tỉnh. Tận dụng lợi thế vùng biển để phát triển một số lĩnh vực có vai trò động lực như: Cảng biển, năng lượng, công nghiệp, đô thị. Thái Bình xác định 4 trụ cột tăng trưởng chính, 5 đột phá phát triển và 6 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 sẽ vươn lên nhóm phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Cho ý kiến nhận xét về Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành viên Hội đồng thẩm định cùng các chuyên gia và ủy viên phản biện cơ bản thống nhất cao với các nội dung trong báo cáo quy hoạch của tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh cần bổ sung luận điểm, luận chứng, phân tích thêm nguồn lực của tỉnh trong thực hiện phương án, mục tiêu phát triển theo hướng sát với thực tế phát triển của Thái Bình. Nghiên cứu thêm về các kịch bản tăng trưởng, cơ cấu kinh tế theo GRDP, tỷ lệ đô thị hóa, trục giao thông, hành lang kinh tế, làm rõ các mô hình kinh tế động lực, định hướng không gian phát triển, các điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là điểm nghẽn về giao thông kết nối. Làm rõ luận cứ, số liệu về dữ liệu lấn biển, đảm bảo tính khả thi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm tham gia của các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia và đại biểu các Bộ, ngành Trung ương đã dành cho báo cáo quy hoạch của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh có vai trò cấp thiết, quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là cơ hội quý để tổng kiểm kê, rà soát, đánh giá nguồn lực phát triển, nhận diện các vấn đề mấu chốt, điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển của tỉnh. Từ đó đưa ra quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược và phân bổ không gian phát triển, phân bổ nguồn lực phát triển cho thời kỳ quy hoạch.

Video: 81723BT_OHAI1.mp4

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp giải trình một số vấn đề mà thành viên hội đồng thẩm định và các đại biểu quan tâm. Trên cơ sở ý kiến nhận xét, góp ý của các chuyên gia, ủy viên phản biện và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thẩm định, tỉnh Thái Bình sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, trình cấp thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kết quả bỏ phiếu tại phiên thẩm định, có 30/30 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Báo cáo trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Bình và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược với điều kiện bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của hội đồng thẩm định. Như vậy, Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thái Bình trình thẩm định lần này đã được thông qua.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc của hội đồng thẩm định. Qua đó nhận định Quy hoạch tỉnh Thái Bình đã thể hiện khát vọng phát triển của tỉnh, đáp ứng Luật quy hoạch và các quy định liên quan. Các nội dung đã cơ bản đảm bảo chất lượng, tính khả thi. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cũng cơ bản đáp ứng mọi quy định liên quan. 

Video: 81723BT_ODUNG1.mp4

 

Để sớm hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo các cơ quan lập Quy hoạch tỉnh nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo ý kiến phản biện của các thành viên, đại biểu các Bộ, ngành cũng như kết luận của Hội đồng thẩm định. Bộ trưởng đề nghị tập trung làm rõ một số nội dung như: quy trình lập Quy hoạch tỉnh, sự đồng thuận của các sở, ngành, địa phương trong bố trí không gian thực hiện quy hoạch. Bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành để tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện. Nhấn mạnh vai trò của tỉnh trong liên kết vùng và đảm bảo an ninh lương thực. Chỉ rõ điểm nghẽn, nhấn mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế và quan điểm phát triển kinh tế gắn với văn hoá, xã hội, môi trường. Tăng cường tận dụng mối liên kết liên vùng, các giá trị mà các tỉnh bạn đã có, xác định sâu các yếu tố động lực, yếu tố đột phá mang tính khả thi. Làm rõ lộ trình thực hiện phương án chọn trong kịch bản phát triển của tỉnh. Xem xét sự chồng lấn giữa phát triển Khu Kinh tế Thái Bình với việc xâm lấn rừng phòng hộ ven biển; Nghiên cứu các phương án lấn biển cho phù hợp. Phát triển nông thôn mới, đô thị nhỏ và vừa, làm rõ các luận cứ phát triển cảng hàng không lưỡng dụng, cảng biển, trung tâm năng lượng, sân golf và phát triển các khu công nghiệp của tỉnh.

 Hữu Phước

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Bảy, HĐND tỉnh khóa XVII
Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Bảy, HĐND tỉnh khóa XVII

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 07/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc các lĩnh vực, vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm đối với giám đốc, người đứng đầu các sở, ngành,...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...