Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Thứ 5, 25/05/2023 | 00:00:00
677 lượt xem

Sáng 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng. Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quy định 16 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thông qua tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành về công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục trong toàn ngành. Đồng thời củng cố, hệ thống hóa kiến thức về phòng chống tham nhũng, nhận thức và tư duy để các cán bộ, công chức trong toàn ngành tự tin hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...