Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình họp kỳ tháng 3

Thứ 3, 28/03/2023 | 00:00:00
960 lượt xem

Sáng 28/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp tháng 3 thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động và kết quả theo dõi chỉ đạo giải quyết 3 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo dự cuộc họp.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp tháng 3

Thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đến nay hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Về đề xuất, triển khai kiểm tra, thanh tra về quản lý, sử dụng, tài sản công, tài chính công, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên. 

Việc chấp hành pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quý I/2023 ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính, 95 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 337 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Các cơ quan chức năng trong khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm tốt công tác phát hiện, xử lý sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về việc đánh giá, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...