Tăng cường lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, Thành phố

Thứ 2, 20/03/2023 | 00:00:00
335 lượt xem

Sáng 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. 

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư - Điểm cầu Thái Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Quyết định 90 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố. Đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc đầy đủ việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy công an các tỉnh, thành mà là nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy công an các tỉnh, thành phố phải tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Đảng trong chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cao Biền

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...