Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Thứ 6, 24/02/2023 | 00:00:00
913 lượt xem

Sáng 23/2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên BCH TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TW, Bộ quốc phòng, Quân khu 3 và các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận hành đồng bộ, thông suốt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. 

Đại biểu đã tham luận đánh giá, nhận định tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở. Kết quả thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội, dự báo tình hình, đặc biệt là về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian tới. Phân tích về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8.

Thay mặt Ban Chỉ đạo TW, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao công tác chuẩn bị, khâu tổ chức hội nghị và những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI của tỉnh Thái Bình. Đồng chí đồng tình với nội dung về dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết nêu trong Báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trước nhất là trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã xác định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Video: 22323_TRANTUANANH.mp4

Đồng chí tin tưởng với tiềm năng và lợi thế khung trời, cửa biển, phẩm chất con người Thái Bình cần cù, sáng tạo luôn có khát vọng vươn lên, có niềm tự hào về quê hương Thái Bình anh hùng, luôn kề vai, sát cánh trong những thời điểm gặp khó khăn nhất, đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương vì sự phát triển chung của tỉnh, Thái Bình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có nhiều đột phá hơn nữa trong thời gian tới, là địa phương đáng sống, là điểm đến tin cậy, an toàn của bạn bè trong và ngoài nước. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Tổ công tác sẽ tổng hợp, tiếp thu để báo cáo Ban Chỉ đạo TW nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị trong quá trình tổng kết Nghị quyết.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy

Tại hội nghị đã trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 7 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái quát lại những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết TW 8 thời gian qua. Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết của TW về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tốt ANCT, TTATXH để phát triển kinh tế. 

Đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống/.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...