Họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 17/02/2023 | 00:00:00
489 lượt xem

Chiều 17/02, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thảo luận một số nội dung quan trọng

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết 1 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đưa các vụ án, vụ việc đã kết thúc việc xem xét, giải quyết ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo và đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời thảo luận chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp và phát biểu chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: đó là cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghiên cứu, ban hành các văn bản làm cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày càng nền nếp, hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...