Triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 6, 17/02/2023 | 00:00:00
362 lượt xem

Sáng 17/2, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng - Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản mới của Trung ương như:  Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn 1 số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Quy định về việc lấy tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này gồm 3 chương, 12 điều. 

Mục đích, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...