Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình họp nghe và cho ý kiến vào một số quy hoạch, quy chế, đề án quan trọng

Thứ 5, 16/02/2023 | 00:00:00
471 lượt xem

Sáng 16/02, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến vào một số quy hoạch, quy chế, đề án quan trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội dự hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến vào một số quy hoạch, quy chế, đề án quan trọng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải. Đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnhThái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, về nội dung Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu lại các phương án kết nối giao thông và kết nối cảng thủy nội địa để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Về Đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự chuẩn bị xây dựng đề án của ban cán sự UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ thêm tầm quan trọng và sự cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục cũng như các mục tiêu, phạm vi, yêu cầu của đề án, nhất là về cơ chế chính sách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng với bậc học mầm non và THPT ngoài công lập thì xem xét cân đối nếu có điều kiện về nguồn lực thì nghiên cứu hỗ trợ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung đã đề cập trong dự thảo đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...