Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Thứ 3, 14/02/2023 | 00:00:00
2,640 lượt xem

Sáng 14/02, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững".

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Hội nghị được truyền trực tiếp tới 282 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 24.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng liên hệ với thực tiễn cơ quan, địa phương, đơn vị là việc làm thường xuyên, có vị trí vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đề nghị các đại biểu tham dự tại các điểm cầu phát huy tinh thần tự giác, nêu gương, chủ động nghiên cứu tài liệu, chú ý theo dõi nắm bắt những nội dung truyền đạt từ báo cáo viên. Khi nghiên cứu, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu. Nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần khẩn trương chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh với các hình thức phù hợp.

Tiếp đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 2 nội dung của chuyên đề năm 2023.
Phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 2 nội dung của chuyên đề năm 2023

 Phần 1 khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người; đồng thời điểm lại những chỉ đạo quan trọng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới để thấy trên cơ sở tiếp thu, kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhận thức của Đảng ta về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. 

Cán bộ, đảng viên, người lao động Đài PTTH Thái Bình học tập nghị quyết chuyên đề qua hội nghị trực tuyến

Phần 2 của chuyên đề tập trung phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người Thái Bình và việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...