Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 53

Thứ 5, 01/12/2022 | 00:00:00
411 lượt xem

Chiều 30/11, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số Chủ trương, Tờ trình ban hành cơ chế, chính sách quan trọng. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số Chủ trương, Tờ trình ban hành cơ chế, chính sách quan trọng

Tại hội nghị sau khi nghiên cứu, thảo luận kỹ từng nội dung, từng vấn đề gắn với thực tiễn của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các chủ trương: Ban hành cơ chế huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giữa các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh. Báo cáo về chủ trương ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. Chủ trương ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của Thành phố, thị trấn không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Chủ trương ban hành quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến và thống nhất thông qua Tờ trình hỗ trợ kinh phí năm 2022 cho công an tỉnh để mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trương ban hành quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo để trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Video: 113022_OHAI.mp4

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2023. Báo cáo về việc tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Kế hoạch sử dụng biên chế từng năm (từ năm 2023 đến năm 2026).

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, tham gia ý kiến và thông qua Báo cáo kết quả và Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2022. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023. Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...