Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
164 lượt xem

Sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình dự hội nghị.

Hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc

Việc thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là những vấn đề trong quá trình, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc ở cơ sở. Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết với các cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 26 tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới. 

Việc kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra chủ động chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2019 đến 31/7/2022, thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị hoàn thành trong tháng 10/2022./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...