Triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Thứ 3, 13/09/2022 | 00:00:00
237 lượt xem

Sáng 13/9, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt văn bản của TW, của tỉnh và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh tới cơ sở. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ dự hội nghị.

Hội nghị triển khai, quán triệt văn bản của TW, của tỉnh và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh tới cơ sở

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó khái quát những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay. Coi việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát đồng hành với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác và được triển khai tích cực ở tất cả các cấp. Từ việc phổ biến các văn bản mới của Trung ương đến việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời ban hành nhiều quy định, quy chế, chương trình trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đặc biệt là việc kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở từng lĩnh vực cụ thể. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ tỉnh thời gian qua cần phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng thời nhấn mạnh những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung học tập nghiêm túc để đạt hiệu quả cao nhất.

Video: 91322_OHAI1.mp4

Tiếp đó, gần 400 đại biểu là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ tỉnh tới cơ sở đã được truyền đạt nội dung Kết luận số 34 của Bộ chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Quy định số 56 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Quy định số 69 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Kết luận số 23 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu, cập nhật, bổ sung những quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, những nhiệm vụ trọng tâm ngành kiểm tra của Đảng thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp, cách làm nhằm tiếp tục tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

                                                        Hữu Phước

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...