Triển khai Quyết định kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Thứ 5, 08/09/2022 | 00:00:00
468 lượt xem

Sáng 8/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Triển khai Quyết định kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Tại Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và dự thảo kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu đã thảo luận về nội dung, đối tượng, thành phần, phương pháp và thời gian kiểm tra. Trong đó, nội dung công tác kiểm tra sẽ tập trung vào kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Kết quả việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở hiện nay. Đồng chí ghi nhận những kết quả bước đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ở từng cơ quan, đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua. Đồng chí cho rằng thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá lại kết quả và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì vậy việc tổ chức kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Video: 90822_OTHANH.mp4

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị đoàn kiểm tra chủ động xây dựng và hoàn thiện đề cương để cuộc kiểm tra diễn ra đạt hiệu quả cao nhất, đánh giá đúng tình hình, thực tiễn việc thực hiện hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo chấn chỉnh và bổ sung những chủ trương, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...